Podmínky půjčování karavanů - obytky-vysocina

Přejít na obsah

Podmínky půjčování karavanů

Všeobecné podmínky
-Řidičský průkaz sk. B + E (pokud hmotnost soupravy přesáhne 3,5 t)
-Předložení dvou platných dokladů totožnosti (OP, ŘP, PAS)
-Uhrazení rezervační zálohy karavanu ve výši 50% z ceny pronájmu
-Uhrazení celkové výše půjčovného při převzetí karavanu
-Závěsné zařízení odpovídající hmotnosti karavanu
-Minimální doba pronájmu jsou tři dny
-Vratná kauce 10.000Kč při převzetí karavanu
-Bez souhlasu pronajímatele není možné mít v karavanu zvířecí mazlíčky
-V karavanu je přísný zákaz kouření

Platební podmínky
-Rezervace karavanu na požadovaný termín (rezervační formulář,e-mail, tel.) platí pouze 5 dní. Do této doby musí být  uhrazena rezervační záloha ve výši 50% z ceny pronájmu, která slouží jako blokace termínu. Pokud nebude záloha v uvedené době  uhrazena, karavan bude dále nabízen jako volný.
-Zbývající část půjčovného je hrazena při převzetí karavanu. Do této částky se započítává také rezervační poplatek.
-Při vyzvedávání obytného karavanu se skládá vratné kauce 10.000Kč na případné škody nekryté havarijním pojištěním  atd.
-Rezervační záloha se při stornování 4 týdnů před začátkem termínu vrací v plné výši. Po této době je záloha nevratná.
-k ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1 500Kč (plynové bomby, chemie do WC)

Předání a vrácení karavanu
Čas předání a vrácení obytného karavanu dle domluvy,
karavan se přebírá i vrací na adrese pronajímatele Vojnův Městec 309, 59101
karavan se přebírá i vrací v čistém  stavu
WC a odpadní nádrž se vracejí vyprázdněné
-Převzetí obytného přívěsu a seznámení s jeho obsluhou a užíváním trvá přibližně 30 min.

Sankce
-Karavan musí být předán v odpovídajícím stavu uklizený a čistý. Při vrácení znečištěného karavanu účtujeme částku 500  Kč, při silném znečištění (olejem, barvou atd.) 5.000Kč.
-za nevyprázdněné WC 500Kč

Pojištění
Naše vozy jsou pojištěny se spoluúčastí 10 % (minimálně 10 000Kč). Rozsah pojištění: havárie, odcizení, živelní událost, vandalismus a poškození nebo zničení zaparkovaného vozidla zvířetem. Osoby ani přepravovaný náklad pojištěny nejsou. Poškození interiéru nájemcem nebo třetí osobou (zničení nebo odcizení) se z havarijního pojištění neuplatňuje.


V případě poruchy, nehody či jiného poškození
-Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.
-V případě škody na obytném přívěsu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci  karavanem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu, pořídit fotodokumentaci a  neprodleně informovat pronajímatele.

© 2020 obytky-vysocina.cz |  Ochrana osobních údajů |  SPINUS DESIGN                                                             aktualizace
© 2020 obytky-vysocina.cz
Návrat na obsah