Podmínky půjčování obytných aut - obytky-vysocina

Přejít na obsah

Podmínky půjčování obytných aut

Všeobecné podmínky
-minimálně řidičský průkaz skupiny B
-minimální věk 21 let
-praxe v řízení minimálně 3 roky
-předložení dvou platných dokladů totožnosti(OP, ŘP, PAS)
-minimální doba zapůjčení obytných aut 3 dny mimo sezonu, 5 dní v sezoně
-uhrazení rezervační zálohy ve výši 40% z ceny pronájmu
-bez souhlasu pronajímatele není možné mít v obytném voze zvířecí mazlíčky
-ve vozidlech je přísný zákaz kouření
-je možné cestovat po území Evropy s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny

Platební podmínky
-vratná kauce: 25.000Kč pro obytná auta
-rezervace obytného auta na požadovaný termín (rezervační formulář,e-mail, tel.) platí pouze 5 dní. Do této doby musí být  uhrazena rezervační záloha ve výši (40% z ceny pronájmu). Pokud nebude tato záloha včas uhrazena bude obytné auto dále  nabízeno jako volné.
-doplatek nájemného se hradí nejpozději v den převzetí vozu
-k ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1 500Kč (plynová bomba, WC chemie)

Předání a vrácení vozu
- čas předání a vrácení obytného auta dle domluvy
-vůz se přebírá i vrací na adrese pronajímatele Újezd 23, 59212
-vůz se přebírá i vrací v čistém stavu
-nádrž pohonných hmot se přebírá i vrací zcela naplněná
-WC a odpadní nádrž se vracejí vyprázdněné

Storno poplatky
-31 a více dní před termínem zapůjčení - 20%  zálohy
-15 až 30 dní před termínem zapůjčení - 50%  zálohy
-0 až 14 dní před termínem zapůjčení - 100% zálohy

Sankce
-za vrácení nevyčištěného vozu minimálně 500Kč
-za nevyprázdněné WC 500Kč
-při extrémním znečištění (olej, barva, asfalt, lepidlo, výkaly, alkohol, písek, bláto atd.) 5.000Kč
-za porušení zákazu kouření  5.000Kč

Pojištění
Naše vozy jsou pojištěny se spoluúčastí 5 % (minimálně 5.000Kč) Carado, 10% (minimálně 10 000Kč) Mooveo. Rozsah pojištění: havárie, odcizení, živelní událost, vandalismus a poškození nebo zničení zaparkovaného vozidla zvířetem. Osoby ani přepravovaný náklad pojištěny nejsou. Poškození interiéru nájemcem nebo třetí osobou (zničení nebo odcizení) se z havarijního pojištění neuplatňuje.

V případě poruchy, nehody či jiného poškození
-Veškeré opravy a nákupy náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.
-poškození jiné věci obytným vozem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu,  pořídit fotodokumentaci a neprodleně informovat pronajímatele.

 
 
 
 
© 2020 obytky-vysocina.cz |  Ochrana osobních údajů |  SPINUS DESIGN                                                             aktualizace
© 2020 obytky-vysocina.cz
Návrat na obsah